PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh Phúc

               Số: 05/KH-THCSCĐ                                                     Cẩm Điền, ngày 25 tháng 9 năm 2019                                                                                      

KẾ  HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN

            Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục – Đào tạo.

            Thực hiện Công văn hướng dẫn số 1235/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019-2020.

            Căn cứ Kế hoạch số 25/PGDĐT-THCS  ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Cẩm Giàng về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS.

            Thực hiện Công văn hướng dẫn số 02/LN-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng giáo dục - Đào tạo và Liên đoàn lao động huyện Cẩm giàng về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020.

            Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường và của địa phương, trường THCS Cẩm Điền tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019-2020, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.        

PHẦN I

 ĐÁNH  GIÁ  KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ 

NĂM  HỌC 2018 - 2019

 

      I - NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

      1- Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

     Năm học 2018-2019, nhà trường có 08 lớp với tổng số 245 em học sinh đầu năm. Đến cuối năm duy trì 8 lớp với 242 học sinh, giảm 3 em so với đầu năm học do có 1 em bỏ học, 2 em chuyển đi, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt tỷ lệ 99,6%. Trong năm học vừa qua nhà trường đã huy động được 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.

      2-  Việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học.

      a-  Về việc dạy của thầy.

      - Đội ngũ giáo viên trong nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, soạn bài, chấm trả bài đầy đủ, đúng quy định. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được nhà trường coi trọng và chỉ đạo đi vào nề nếp, đặc biệt là việc đổi mới công tác kiểm tra đánh giá. Chất lượng giảng dạy có nhiều tiến bộ theo chiều hướng tích cực, tất cả các giờ dạy qua Hội giảng, chuyên đề và qua Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đều có kết quả từ khá trở lên.

      - Năm học 2018-2019, hai tổ chuyên môn đã có nhiều đổi mới trong sinh  hoạt, xây dựng và tổ chức các chuyên đề để trao đổi và đúc rút những kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy. Các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đã tập trung xoay quanh các vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; thống nhất nội dung ôn tập và kiểm tra đánh giá. Bước đầu tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo mô hình trường học kết nối đạt hiệu quả.

       b- Về việc học của trò.

       - BGH nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp kết hợp chặt chẽ với Đoàn đội củng cố duy trì các nề nếp đội ngay từ đầu năm học. Ngay giờ sinh hoạt của tuần học đầu tiên các em đã được học nội quy, quy định, truyền thống nhà trường và nhiệm vụ của người học sinh được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở.

       - Học sinh tích cực tham gia các đợt thi đua Hội học, các hoạt động vui chơi tập thể ngoài trời nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như 22/12, 26/3.

       - Hầu hết các em học sinh đều có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

       c- Về chất lượng hai mặt giáo dục:

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

165

68,2

67

27,7

10

4,13

0

0

41

16,9

115

47,5

81

33,5

5

2,07

0

0

 

     Kết quả sau kiểm tra lại trong hè, 4/5 em đạt yêu cầu lên lớp, 1 em không tham gia kiểm tra lại và bỏ học trong hè. Như vậy tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trở lên và được lên lớp sau kiểm tra lại là 99,6%.

      3- Công tác phổ cập giáo dục.

       - Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh các ở các khối lớp và tuyển đủ 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Tổ chức xét tuyển học sinh lên lớp, biên chế lớp và thuyên chuyển học sinh đảm bảo chính xác, đúng quy chế.

      - Hoàn thành công tác phổ cập THCS năm 2018 cấp độ 3 với hiệu quả đào tạo đạt 97,2%; đạt phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp độ 2 (cấp độ cao nhất).

       4- Công tác lao động,  xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

       Ban lao động của nhà trường đã xây dựng kế hoạch lao động cụ thể hàng tuần, bố trí học sinh lao động vệ sinh trường lớp hàng ngày đảm bảo khuôn viên  nhà trường luôn sạch sẽ, khang trang, phù hợp với cảnh quan sư phạm, góp phần thiết thực vào phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực và đảm bảo cảnh quan nhà trường theo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

      Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 4 năm 2018, tháng 12 năm 2018 Thư viện nhà trường được Sở giáo dục công nhận Thư viện tiên tiến. Năm học 2018-2019, nhà trường đã duy trì tốt và nâng cao được chất lượng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, góp phần vào việc hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục.    

       5- Công tác giáo dục thể chất, y tế học đường và giáo dục hướng nghiệp

       Trong năm học 2018-2019 trường đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc triển khai công tác giáo dục thể chất trong trường học góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Việc dạy môn thể dục luôn được Ban giám hiệu quan tâm đúng mức, tạo điều kiện về cơ sở vật chất như sân chơi, bãi tập. Bên cạnh việc dạy chính khoá nhà trường còn duy trì thường xuyên việc dạy ngoại khoá nhằm tạo điều kiện để những em có năng khiếu về TDTT có điều kiện tập luyện và phát huy năng lực cá nhân. Kết quả có 5 em đạt giải Điền kinh cấp huyện, trong đó có 1 em đạt giải cấp tỉnh.

       Công tác y tế học đường: Trường đã cử 2 nhân viên văn phòng kiêm nhiệm công tác y tế, do vậy công tác y tế của nhà trường được duy trì một cách thường xuyên và bước đầu đáp ứng được yêu cầu về công tác y tế trong trường học. Cụ thể trong năm học 2018-2019 nhà trường đã lập sổ khám bệnh cho đủ 245 em học sinh. Nhà trường còn kết hợp với trạm y tế xã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các chương trình tiêm chủng.

       Công tác giáo dục hướng nghiệp: trong năm học 2018-2019 BGH đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn của nhà trường xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể giáo viên chủ nhiệm lớp 9 phụ trách dạy chương trình hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo đúng quy định của BGD&ĐT.

     Trong năm học nhà trường đã tổ chức cho các em tham gia hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích K9-Đá Chông và Nhà văn hóa các dân tộc Việt Nam. Kết quả đã có 138/242 em học sinh tham gia và đạt kết quả tốt.

       6- Công tác đoàn thể.

       a- Công tác đoàn đội:

       Trong năm học BCH đoàn trường kết hợp chặt chẽ với tổng phụ trách đội trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn đội cho cả năm học. Nền nếp hoạt động Đội hoạt động có chiều sâu, đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các chi đội, từ đó góp phần đưa học sinh vào nề nếp tự quản tốt, tạo cho các em thái độ học tập đúng đắn, do đó đã nâng cao được chất lượng giáo dục cả về văn hoá và hạnh kiểm của học sinh. Thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động của BCH đoàn, cụ thể hoá trong kế hoạch hoạt động hàng tháng, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên.

       Phụ trách Đội của nhà trường đã cụ thể hoá 5 chương trình hoạt động đội theo hướng dẫn của Hội đồng đội huyện Cẩm Giàng đối với liên đội nhà trường, xây dựng nền nếp, tác phong đội viên, các tệ nạn xã hội không xuất hiện trong nhà trường.

      Trong năm học đã tổ chức được nhiều hoạt động tập thể: Hội khỏe phù đổng cấp trường vào dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12. Tổ chức Hội học chào mừng ngày 20/11; Tham gia Hội thi “Rung chuông vàng” và các hoạt động văn hóa diễn ra tại Lễ hội truyền thống Văn Miếu Mao Điền năm 2019. Qua đó đã tạo ra tinh thần gắn bó, đoàn kết trong học sinh và góp phần giúp các em hiểu, nắm được giá trị văn hóa truyền thống của di tích lịch sử tại địa phương.

       b- Công tác công đoàn

       Công đoàn đã kết hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, luôn động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hiến máu nhân đạo... làm tốt cuộc vận động dân chủ hoá trường học, góp phần nâng cao tính tự giác của giáo viên, làm tốt công tác nữ công, phúc đáp, giải thích kịp thời những thắc mắc trong đội ngũ cán bộ giáo viên một cách kịp thời.

       7- Công tác thi đua khen thưởng.

      Công tác thi đua khen thưởng luôn được nhà trường quan tâm kịp thời và đúng mức. Trong năm học nhà trường thường xuyên phát động các đợt thi đua vào các dịp 20/11, 22/12, 26/3 và 19/5 trong mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, xếp loại thi đua tập thể và cá nhân, tuyên dương động viên khen thưởng kịp thời.

          Kết quả của công tác thi đua năm học qua:

+ Trường có 16 em được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện. Có 2 học sinh tham gia thi học sinh giỏi tỉnh và đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Đội tuyển các môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 2/20 trường trong huyện.

+ 02 thầy cô giáo được đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 02 thầy cô giáo được công nhận danh hiệu GVG cấp huyện.

+ 02 thầy cô được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

+ 04 SKKN được xếp loại cấp huyện.

+ Cô giáo Phạm Thị Duyên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

+ LĐTT: Đạt 16/20 đ/c = 80% tổng số CBGV,NV nhà trường.

+ Công đoàn: Vững mạnh

+ Lớp xuất sắc: 02

+ Lớp tiên tiến: 04.

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: 46/46 em = 100%.

+ Học sinh thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT công lập: 33/41 em 80,5% số học sinh dự thi và 33/46 = 71,7% số học sinh tốt nghiệp. Xếp hạng thứ 3/20 trường trong huyện và thứ 118/272 trường trong tỉnh. Có 5 em học THPT ở TTGDTX huyện, 5 em theo học tiếp ở hai trường trung cấp nghề, như vậy là có 46/48 em tiếp tục đi học các trường THPT và trung cấp nghề, đạt 93,5% (Nghị quyết 29-NQ/TW là phấn đấu đến năm 2020 toàn quốc đạt 80%).

     Thư viện nhà trường đạt danh hiệu Thư viện tiên tiến, Trường đạt danh hiệu tập thể LĐTT.

       8- Công tác quản lý.

      Trong năm học 2018-2019 Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai có hiệu quả các nội dung cụ thể sau:

      - Quán triệt và chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học và các cuộc vận động lớn trong năm.

      - Chỉ đạo tốt công tác kiểm tra chuyên môn theo định kỳ cũng như đột xuất.

      - Chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong trường học.

      - Tổ chức tốt việc sinh hoạt tập thể đầu năm học và các ngày sinh hoạt tập thể theo quy định, đặc biệt sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần và các buổi sinh hoạt tập thể theo chủ điểm hàng tháng đối với học sinh.

      - Quản lý, phân bổ nguồn ngân sách, hạch toán, dự toán sát theo kế hoạch được giao, thanh toán kịp thời tiền lương và chế độ chính sách với cán bộ giáo viên, nhân viên.

      - Quyết toán tài chính rõ ràng, công khai đảm bảo tính dân chủ, công khai trong cơ quan.

      - Tham mưu cho Hội cha mẹ học sinh xây kế hoạch hoạt động của Hội theo đúng điều lệ, đã tạo ra tiếng nói dân chủ, góp phần đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, giúp nhà trường tháo gỡ một phần những khó khăn về CSVC, về tình hình giáo dục đạo đức học sinh. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường đã có nhiều chuyển biến tốt.

        Kết quả trong năm học 2018-2019 nhà trường không có đơn thư khiếu kiện hay mất đoàn kết nội bộ.

              9- Kết quả thực hiện các cuộc vận động.

       Trong năm học nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các phong trào đó. Thường xuyên kết hợp với các tổ chức chính trị trong nhà trường và của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh hiểu để cùng tham gia hưởng ứng. Kết quả là 100% cán bộ giáo viên trong nhà đã có những chuyển biến về mặt nhận thức trong công việc. Nhận thức về việc học của học sinh và của phụ huynh học sinh đã được nâng lên rõ rệt.

        10- Những hạn chế tồn tại cần khắc phục.

        - Công tác quản lý có lúc chưa được chặt chẽ, sát sao.

        - Nhận thức của một vài giáo viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao, có lúc chưa thật nhiệt tình. Việc tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên chưa cao, một số đồng chí giáo viên chưa thực sự tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá.

        - Một bộ phận nhỏ phụ huynh học sinh có nhận thức chưa đúng đắn trong việc tạo động cơ thái độ học tập cho con em mình dẫn đến một số ít học sinh có động cơ thái độ học tập chưa đúng đắn, một số em có tư tưởng không thích học.

        Đánh giá chung:

        Năm học 2018-2019 mặc dù còn có một số khó khăn song với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CB,GV,NV trong nhà trường; sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, của Hội cha mẹ học sinh nhà trường, trường THCS Cẩm Điền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đã đạt được vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội nghị CBVC đã đề ra đầu năm.

       Trường duy trì và nâng cao được chất lượng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia.

PHẦN II

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2019 – 2020

         A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

        1-Thuận lợi:

        Trường thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục - Đào tạo, sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ - HĐND - UBND - Hội đồng giáo dục xã và sự ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể địa phương và Hội cha mẹ học sinh. Đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của nhân dân địa phương ngày càng phát triển và ổn định, góp phần tích cực cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà từng bước phát triển và đi lên một cách vững chắc.

        Năm học 2019-2020, trường về cơ bản có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, CSVC đủ điều kiện phục vụ cho việc dạy và học 1 ca/ngày.

        Về chất lượng đội ngũ giáo viên, đã dần được hoàn thiện và ổn định: trường có 14/14 thầy cô giáo có trình độ đào tạo trên chuẩn; đội ngũ giáo viên đều tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Hầu hết các thầy, cô giáo đều nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc được giao.

       2- Khó khăn:

       - Chất lượng giáo viên chưa thật đồng đều giữa các bộ môn và trong từng môn học.

       - Sự vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy, việc tiếp cận với các phương tiện hiện đại ở một vài giáo viên còn hạn chế.

       - Trình độ học sinh không đồng đều, một bộ phận nhỏ học sinh còn chưa thật chú ý đến việc học tập.

      - Một số ít học sinh ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức chưa cao.

      - Sự phối hợp của một số ít gia đình phụ huynh trong việc giáo dục ý thưc, động cơ thái độ học tập của học sinh còn hạn chế.

        B- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

      1, Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần Luật Giáo dục 2019; các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ GDĐT; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hải Dương, Huyện ủy về đối mới căn bản toàn diện giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 2303/KH- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương.

      2, Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành phù hợp với nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, của cấp học, điều kiện của địa phương, gắn với tăng cường nền nếp, kỷ cương, rèn luyện phấm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

      3, Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng tự chủ thực hiện kế hoạch giáo dục; năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ;

     4, Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; đổi mới phương thức đánh giá học sinh.

     5, Tiếp tục phát triển và bồi dưỡng đội ngũ GV, CBQL đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn-Đội, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

      6, Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/HU của Huyện ủy Cẩm Giàng, kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 năm 2019, Kế hoạch số 105/KH-ƯBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện cẩm Giàng V/v thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”, Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của ủy ban nhân dân huyện cấm Giàng V/v thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn huyện cẩm Giàng.

         C - NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

         I- Thực hiện kế hoạch phát triển

         1- Quy mô phát triển giáo dục

Năm học 2019-2020 trường có tổng số lớp là 8 lớp với tổng số 258 học sinh. Cụ thể:

                     Khối 6:     2 lớp   =   66 học sinh.

       Khối 7:    2 lớp    =  76 học sinh.

       Khối 8:    2 lớp    =  59 học sinh.

       Khối 9:    2 lớp    =  57 học sinh.

         Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 và xét lên lớp đối với học sinh lớp 7,8,9 đúng quy định.

       2, Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

   Sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đối mới.

       Tích cực cải tạo, sửa chữa, xây dựng tạo cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện nhằm thu hút học sinh đến trường; tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Tiếp tục cải tạo, củng cố hệ thống bãi tập, mua sắm thêm đồ dùng thiết bị dạy học đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định của Bộ GDĐT.

       Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để kịp thời sửa chữa, thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng theo quy định;

       Thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động của thư viện; củng cố trang thiết bị thư viện, bổ sung, sách, tài liệu tham khảo; đổi mới hoạt động thư viện và phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời", phát triến văn hóa đọc theo hướng linh hoạt, đa dạng như: giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tìm hiếu sách, trưng bày, triên lãm sách,...phấn đấu giữ vững danh hiệu thư viện tiên tiến.

      Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên thư viện và giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý thiết bị dạy học; tích cực sử dụng thiết bị dạy học hiện có để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

       Tham mưu với chính quyền địa phương, tuyên truyền với phụ huynh học sinh thực hiện công tác vận động tài trợ cho giáo dục để cải tạo cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang sạch đẹp.

      3, Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

       Phát huy tốt những thuận lợi về cơ sờ vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên để duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá trong tháng 10/2019 để mời Sở giáo dục về kiểm định đánh giá ngoài và công nhận trong học kỳ I năm học 2019 - 2020.

         4- Công tác phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ

        Tiểu ban Phổ cập của nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với các Tiểu ban phổ cập của trường Tiểu học, trường Mầm non và Ban chỉ đạo PCGD của xã để đề xuất, tham mưu với Đảng uỷ đề ra các Nghị quyết có hiệu quả về công tác PCGD,CMC, hoàn thành phổ cập GD THCS  năm 2019 với cấp độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp độ 2.

      - Tuyên truyền trong nhân dân, Hội cha mẹ học sinh tích cực vận động học sinh không bỏ học, giữ vững duy trì sĩ số đạt tỷ lệ 100%.

      - Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, duy trì sĩ số để đảm bảo và nâng dần hiệu quả đào tạo.

       II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

       1- Công tác chính trị tư tưởng.

      Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương đường lối của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết về giáo dục tới toàn thể cán bộ giáo viên, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Cụ thể là:

     + Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp trong nội bộ cán bộ giáo viên nhân viên, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí.

     + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế trong việc kiểm tra cho điểm và đánh giá, xếp loại học sinh.

     + Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng trong việc xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban, thi lại.

     + Thực hiện việc xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp đảm bảo chính xác, đúng quy chế và công khai. Tích cực trong công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp.

     + Tích cực đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Triển khai và quản lý có hiệu quả Website của nhà trường.

     + Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

     + Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc tự học tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như chất lượng của công tác quản lý theo đề án về đổi mới công tác giáo dục của UBND huyện Cẩm Giàng.

       2- Hoạt động dạy và học

       a- Xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục

       - Tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục 37 tuần do Bộ GD&ĐT ban hành. Thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình và kế hoạch giảng dạy. Thực hiện việc lồng ghép, tích hợp, dạy học theo chủ đề theo đúng hướng dẫn của các cấp. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh.

        - Xây dựng kế hoạch các mặt hoạt động trong nhà trường theo hướng ngắn gọn, rõ nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp, biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế nhà trường.

        - Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra đánh giá dưới nhiều hình thức, đánh giá phân loại giáo viên kịp thời chính xác, từ đó có kế hoạch nâng cao chất lượng tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên.

       - Thực hiện tốt kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kế hoạch dạy thêm, học thêm theo đúng các văn bản quy định.

      - Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo đúng Công văn số 1035/SGD ĐT-GDTrH ngày 16/9/2011 của Sở Giáo dục-Đào tạo.

        - Tiếp tục đi sâu, đúc rút kinh nghiệm, thực hiện các chuyên đề giảng dạy ở một số bộ môn, đặc biệt tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học.

       - Thực hiện dạy lồng ghép các chuyên đề một cách hiệu quả vào bài giảng đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn, bài phù hợp, đảm bảo tính giáo dục toàn diện.

       - Tích cực tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện.

       - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học chương trình giáo dục địa phương bắt buộc (bao gồm Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn) theo quyết định số 433/QĐ-SGD ĐT ngày 29/4/2014 của Sở Giáo dục – Đào tao Hải Dương.

      - Thực hiện kế hoạch dạy học tự chọn theo đúng nguyên tắc, đảm bảo đủ số tiết, số tuần theo quy định, sát với đặc trưng bộ môn, đáp ứng tốt nhất việc thi vào lớp 10 THPT.

       b, Nâng cao chất lượng dạy học môn ngoại ngữ (Môn Tiếng Anh).

      Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ùy ban nhân dân huyện cấm Giàng V/v thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn huyện cẩm Giàng. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế. Trường đã đảm bảo điều kiện về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất và trình độ năng lực của học sinh nên đã triến khai chương trình 10 năm cho tất cả 4 khối lớp.

      Tăng cường quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học ngoại ngữ trong giảng dạy.

      Tăng cường tổ chức các sân chơi trí tuệ, ngoại khóa tiếng Anh, cuộc thi tiếng Anh trên Internet cho học sinh để thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.

     Thực hiện nghiêm túc Công văn số 5333/BGDĐT- GDTrH, ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT V/v Thực hiện triển khai đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014 - 2015 và Công văn số 1135/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/9/2016 của Sở GDĐT theo hướng tiếp cận bài thi năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT.   

      c - Công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và phân luồng học sinh.

      Công tác hướng nghiệp nhằm mục tiêu tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phố thông, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. 

      Tích cực tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của ủy ban nhân dân huyện cẩm Giàng V/v thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phô thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện Câm Giàng.

      Tổ chức dạy học nội dung hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 đúng quy định, thiết thực, hiệu quả.

     Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDNN-GDTX để làm tốt công tác giáo dục nghề phố thông cho học sinh nhằm trang bị những kiến thức ban đầu về nghề nghiệp, rèn tính kỷ luật, học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn phục vụ hoạt động hướng nghiệp.

       3- Các hoạt động giáo dục khác

       a- Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật.

       Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ giáo dục đào tạo về công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

       b, Giáo dục dân tộc thiểu số

       Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục tiêu chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiếu số, về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huy động học sinh dân tộc thiếu số tới trường; có biện pháp đối mới phương pháp dạy học và kiếm tra đánh giá phù họp, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số.

       c, Giáo dục tích hợp, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống

      Tăng cường thực hiện dạy lồng ghép tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biến đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

      Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục an toàn giao thông theo Công văn số 1150/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2019 của Sở GDĐT V/v triển khai công tác giảo dục an toàn giao thông câp THCS và THPT năm học 2019-2020.

       Dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2017/TT- BGDĐT ngày 13/01/2017 và các nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

       d, Hoạt động tập thế, giáo dục ngoài giờ lên lp/trải nghiệm sáng tạo

       Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt đông ngoài giờ lên lớp theo hướng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

      Tiếp tục nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh theo Công văn số 984/SGDĐT-VP ngày 18/8/2015 V/v tăng cường triển khai Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

       Tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh tại các khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hoặc một số nhà máy, xí nghiệp ở địa phương, các di tích hoặc trang trại giáo dục ở các tỉnh lân cận.

 1. Đổi mói phuơng pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
 1. Đổi mói phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
 2. Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và phấm chất người học; phát huy tối đa tính tích cực, chù động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.
 3. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng kế hoạch bài học thông qua thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động dạy học theo chủ đề,... để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học theo hướng dẫn tại Công văn số 1034/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2018 của Sở GDĐT. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kêt quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
 4. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch gắn với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

      Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trưòng phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triến khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

 1.  Tuyên truyền, hưởng ứng, động viên, khích lệ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ học sinh hoàn thiện các dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học theo Công văn số 733/SGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2019 của Sở GDĐT và Công văn số 54/PGD ĐT- THCS ngày 24/5/2019 của Phòng GDĐT .
 1. Đổi mói phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá và thi

      Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BDGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT và kế hoạch dạy học đã được phê duyệt.

      Thực hiện tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế tất cả các khâu: ra đề, coi, chấm, chữa và trả bài, đánh giá học sinh đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Khi chấm bài kiếm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa lỗi và động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

      Thực hiện tổ chức kiểm tra chung (chung đề, chung thời gian) đối với các bài kiểm tra định kỳ (từ 45 phút trở lên) và kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm theo quy mô cấp trường, huyện.

 1. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lóp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiếm tra được quy định trong chương trình giáo dục phố thông hiện hành.
 2. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiêm tra 1 tiết (45 phút), cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiềm tra bao gồm các câu hởi, bàỉ tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biêt, thông hiêu, vận dụng và vận dụng cao.

Việc xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiếm tra phải đảm bảo nguyên tắc: phù họp với mức độ phát triển năng lực của từng đối tượng học sinh, từng khối lớp, từng học kỳ theo hướng tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng và vận dụng cao.

 1. Trong các bài kiểm tra cần kết hợp hợp lý, linh hoạt giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiếm tra lí thuyết và kiếm tra thực hành; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đât nước đối với các môn thuộc Ịĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đế học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

      Tăng cường tổ, chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triến năng lực đế bố sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của sở GDĐT, phòng GDĐT và của nhà trường

 1. Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông
 1. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện Công văn số 2303/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành Kê hoạch triền khai chương trình giảo dục phô thông tỉnh Hải Dương.
 2. Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT, UBND tỉnh, huyện, Phòng GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
 3. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV, nhân viên thực hiện chương trình giáo dục phố thông phù hợp với kế hoạch của Bộ GDĐT trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học. Coi trọng yêu cầu tự học, tự bồi dường và bồi dưỡng tại chỗ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ,... để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
 1. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

   1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

   1.1- Căn cứ nhiệm vụ năm học và thực trạng đội ngũ, nhà trường đã chủ động rà soát số lượng người làm việc theo vị trí việc làm được duyệt để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học và từng bước đáp úng yêu cầu thực hiện chương trình giảo dục phô thông từ năm học 2021 - 2022 đối với cấp THCS. Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên.

      1.2- Tích cực củng cố các nội dung đã được tập huấn như: đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo chuyên đề, nghiên cứu bài học,...

        Tích cực tự học, tự bồi dưỡng giáo viênqua trang mạng "Trường học kết nôi.

        1.3- Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh đi bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (môn tiếng Anh), để đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

     Tiếp tục đối mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở GDĐT (Công văn số 1034/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2018). Tăng cường sinh hoạt chuyên môn liên trường/cụm trường (trực tiếp và qua mạng), nhất là đối với các môn học ít giáo viên.

     Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của các Hội thảo, Hội thi. Chủ động đối mới hình thức tố chức và nội dung hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

      Năm học 2019 - 2020 Phòng GDĐT Cẩm Giàng tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện các môn: Ngữ văn, Địa lý, Toán, Vật lý.

       Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đánh giá viên chức theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư so 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018) và đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn.

 1. Tăng cường hiệu quả quản lý đội ngũ giáo viên

        Nhà trường chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp đội ngũ để đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thế dục. Thực hiện việc tạo điều kiện cho giáo viên dạy liên trường theo đúng kế hoạch và thông báo của UBND huyện.

        Có biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng bất hợp lý về cơ cấu giáo viên các bộ môn. Phân công chuyên môn và công tác đúng vị trí việc làm, hợp lý nhằm tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy được năng lực, sở trường của bản thân.

      Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giám sát, đôn đốc của chuyên môn và các lực lượng chức năng; điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy củà từng giáo viên, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

 VI - Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

     Thực hiện nghiêm túc Công tác PCGD, XMC năm 2019 theo Công văn số 1606/KH- BCĐ ngày 23/5/2019 của Ban Chỉ đạo PCGD - XMC cấp tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/5/2019 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện. Chú trọng đấy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, củng cổ kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD  cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thế cho từng thành viên; đảm bảo tính chính xác, thống nhất của dữ liệu PCGD, XMC giữa các cấp học, bậc học. tham mưu tăng cường kinh phí đế xây dựng cơ sở vật chất.

  VII - Đổi mi công tác quản lý

 1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền

    Kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trường học,...; nâng cao năng lực quản trị trong nhà trường.

     Rà soát, cập nhật, bố sung, xây dựng và thực hiện nghiêm túc, triệt để quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ,... và các quy định cụ thể khác đúng chức năng, nhiệm vụ quy định, từng chức danh quản lý, từng vị trí việc làm,...được quy định tại các văn bản hiện hành.

2 - Đẩy mạnh công tác truyền thông

      Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GD&ĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được đế xã hội hiếu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối họp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

       Động viên đội ngũ GV, CBQL giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của nhà trường, của ngành, tập trung vào công tác chuấn bị các điều kiện đối mới chương trình giáo dục phố thông, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điên hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em HS phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

        3, Tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp, thực hiện công khai

       Tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi; tăng cường đổi mới quản lý thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

        Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, Quyết định số 20/QĐ-ƯBND ngày 10/9/2013, Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh, Công văn sổ 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2013, Công văn sổ 1038/SGDĐT ngày 04/9/2015 của Sở GDĐT. Mức thu tiền dạy thêm học thêm trong nhà trường năm học 2019 - 2020 được điều chỉnh tương ứng với mức lương cơ bản hiện hành. Việc tổ chức học thêm thực hiện theo hướng phát triển năng lực học sinh, không dạy đồng loạt, đại trà.

      Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngay 22/11/2011; đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục trung học, trong đó coi trọng thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

      Thực hiện đúng, đủ yêu cầu công khai theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quản lí tài chính và thực hiện thu góp trong nhà trường theo đúng các văn bản quy định hiện hành của nhà nước và của ngành.

       4, Chuẩn hóa hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường

       Chuẩn hóa hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/BGDĐT-GDTrH ngày 18/1/2019 c GDTrH ngày 17/01/2014 của Sở GDĐT và Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.

       5, Ứng dụng công nghệ thông tin

      Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thư viện, quản lý các hoạt động chuyên môn; giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng;

      Tiếp tục thực hiện Đề án số 08-ĐA/HU của Huyện ủy cẩm Giàng, kể hoạch số 19/KH-ƯBND ngày 28/01/2019 của ƯBND huyện về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 năm 2019. Quan tâm đến chất lượng đầu ra lớp 9 để nâng thứ hạng thi vào lớp 10 THPT.

      VIII - Công tác thi đua khen thưởng, chế độ thông tin, báo cáo

        1, Xây dựng kế hoạch, cam kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch bám sát chủ đề thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" bằng các hoạt động cụ thể và phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

       2, Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao. Việc đánh giá, bình xét thi đua cuối học kỳ, cuối năm đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công bằng, khách quan, khuyến khích các cá nhân có nhiều biện pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ,...

       3, Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

       4, Chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

      Thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn, yêu cầu báo cáo của PGD,...(qua Website của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, địa chỉ Email của Hiệu trưởng, của trường) và các hình thức khác.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2019 – 2020

1- Tập thể

       - Trường: Tập thể lao động Tiên tiến.

       - Đoàn - Đội: Vững mạnh.

       - Công đoàn: Vững mạnh

      - Lớp tiên tiến xuất sắc: 2 lớp.

     -  Lớp tiên tiến: 4 lớp. 

    - Chất lượng xét đỗ tốt nghiệp: Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp 100%.

   - Lên lớp thẳng: 98% trở lên.

   - Học sinh đỗ vào các trường PTTH công lập: 65%- 70% số HS Tốt nghiệp và 70 – 75% số học sinh dự thi.         

   - Duy trì sĩ số: phấn đấu đạt 100%.

   - Hoàn thành phổ cập giáo dục THCS năm 2019 cấp độ 3, với hiệu quả đào tạo học sinh trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 98,0%.

   - Thư viện: Giữ vững danh hiệu Thư viện tiên tiến.

   - Công tác KĐCL:  Đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 trong học kỳ I.

   -  Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của Trường chuẩn quốc gia.

   - Học sinh giỏi:    - Tỉnh:     1 – 2  học sinh.

                               -  Huyện: 15 -> 17 học sinh.

          Chất lượng 2 mặt giáo dục:                                                      

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

17%

45%

36%

2%

0

70%

28%

2%

0

            2- Danh hiệu thi đua cá nhân

- GVG giỏi cấp trường: 8 đ/c .

- GVG cấp huyện:  4/14 đ/c = 28,6%.

- Lao động tiên tiến: 16/19 đ/c = 84,2%.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 4/19 đ/c = 21,05%.          

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 2 đ/c

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện: 6 đ/c.

Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học, chỉ tiêu phấn đấu trên, nhà trường đưa ra một số biện pháp thực hiện sau:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

       I- Biện pháp về thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục - PCGD xóa mù:

      - Kết hợp  chặt chẽ với các trường tiểu học, trường Mầm non rà soát và huy động toàn bộ học sinh trong độ tuổi và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019-2020 vào lớp 6 đạt 100%.

     - Phối kết hợp cùng HĐGD và Hội Cha mẹ học sinh nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động không có học sinh bỏ học, huy động học sinh bỏ học ra lớp, đảm bảo hoàn thiện tốt công tác phổ cập giáo dục năm 2019.

      - Phân loại học sinh kịp thời, giảng dạy đúng đối tượng, đảm bảo giáo dục học sinh toàn diện trên 4 mặt: đức, trí, thể, mỹ đi đôi với dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9  để chuẩn bị đầy đủ trình độ, sức khoẻ, bản lĩnh, đạo đức cho học sinh học hết THCS có thể tiếp tục học lên THPT, hoặc học nghề, hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

      II- Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học

      - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ CBGV,NV để từ đó nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong công việc.

      - Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy - học, phát huy kinh nghiệm của các chuyên đề đưa vào áp dụng rộng rãi trong các tiết dạy.

     - Giao chỉ tiêu chất lượng ở từng môn học và các khối lớp cho từng giáo viên phụ trách môn học giáo viên.

       - Cải tiến sâu sắc nội dung, phương pháp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giỏo viên.

         - Triển khai việc bồi dưỡng học sinh giỏi kết hợp với phụ đạo học sinh yếu kịp thời đúng đối tượng, tăng cường tổ chức ngoại khoá, hội học dưới nhiều hình thức.

      - Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá để từng bước nâng cao ý thức học tập của học sinh và nõng cao chất lượng học tập.

     -  Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra nội bộ để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của giáo viên.

      - Công khai kết quả học tập của học sinh theo từng tháng để học sinh và phụ huynh nắm được. Kết quả học tập của học sinh được cập nhật hàng ngày thông qua  Website của nhà trường và trên bảng tin tại nhà trường.

     III- Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

      - BGH chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức hoạt động Đội, hoạt động chữ thập đỏ, làm tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng, khách quan trong đánh giá giúp học sinh tự giác thực hiện nề nếp và có ý thức tự quản.    

     - Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục đạo đức học sinh và tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiêm cho học sinh.   

    - Tổ chức các chuyên đề, các buổi ngoại khoá về giáo dục pháp luật, giáo dục luật an toàn giao thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể HS.

     - Đa dạng hoá các loại hình sinh hoạt tập thể như: thi giọng hát hay, nét đẹp đội viên, thi điền kinh, đá cầu, bóng đá, cầu lông…vào những ngày sinh hoạt tập thể của năm học. Tăng cường việc tổ chức các trò chơi dân gian trong các dịp sinh hoạt tập thể.

       - Đảm bảo thường xuyên thông tin 2 chiều giữa nhà trường và phụ huynh học sinh qua sổ liên lạc để có kế hoạch phối kết hợp giáo dục đạo đức học sinh một cách kịp thời.   

       IV- Biện pháp nâng cao chất lượng của công tác quản lý

      - Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà trường, kết hợp  với công đoàn làm tốt cuộc vận động dân chủ hoá trường học tạo tinh thần trách nhiệm

của giáo viên với nhà trường.

     - Thực hiện tốt việc quán triệt tới toàn thể giáo viên và học sinh hiểu và ý thức được vai trò và tầm quan trọng của việc: Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

     - Thể chế hoá những quy định chung của ngành thành những quy định cụ thể  phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

     - Gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp với hiệu quả phong trào Đội của chi đội, gắn danh hiệu thi đua giáo viên với hiệu quả công việc được giao.

      - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện của CB, GV, NV trong nhà trường.

       - Quản lý tốt việc thu, chi nguồn ngân sách nhà nước cấp cũng như các nguồn kinh phí ngoài ngân sách(nếu có), phân bổ khoa học, hợp lý, đảm bảo công bằng, hiệu quả.

       Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần nghiên cứu kỹ và bám sát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Bản kế hoạch này có hiệu lực sau khi Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của nhà trường được toàn thể hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua.                                                                                                                         

       - Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

    + Phòng GD-ĐT (Để báo cáo).

    + Đ/c PHT, CTCĐ, BTĐ ( Để thực hiện).

    + Các đ/c tổ trưởng (Để thực hiện).                                                                        Trần Xuân Trai

    + Đăng tải trên Website của trường.

    + Lưu VT.                                                                                    

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                      


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 54 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế dân chủ và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 3 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Điền xây dựng quy chế hoạt động nội bộ nhà trường năm học 2019 - 2020, đã thông qua Hội nghị CBCC,VC nhà trường ngày 03/10/2019. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 42 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Trường Trung học cơ sở Cẩm Điền tổ chức Hội nghi cán bộ, công chức viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 32 phút - Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều nay ngày 03 tháng 10 năm 2020, trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Hội nghị Công chức viên chức năm học 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 47 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 24/9/2019 Liên đội trường THCS Cẩm Điền đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 4 phút - Ngày 3 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Đến dự với buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo UBND xã Cẩm Điền, BCH Hội Cha mẹ học sinh, các ... Cập nhật lúc : 21 giờ 51 phút - Ngày 2 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Người Việt Nam thường gọi nơi chôn nhau cắt rốn và sinh thành của mình bằng nhiều từ rất tượng hình như: Quê hương, Quê cha, Đất mẹ, Non-Sông, Đất-Nước, Dân tộc, Quốc gia... Đó là gò đất, mả ... Cập nhật lúc : 21 giờ 28 phút - Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Sáng nay ngày 20 tháng 11 năm 2018, trường THCS Cẩm Điền long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 46 phút - Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Vật Lí là nghành khoa học đã phát tiển với nhiều lĩnh vực như cơ học, nhiệt học, quang học và dẫn đến sự hình thành nền đại côngg nghiệp rất đồ sộ. Nhưng xét về bản chất, vật lí còn ở mức ph ... Cập nhật lúc : 21 giờ 14 phút - Ngày 11 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Quy định về nền nếp chuyên môn năm học 2018 - 2019
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ
Danh mục thiết bị tối thiểu
Quy định sử dụng Sổ điểm điện tử trong nhà trường
Kế hoạch tổ chức Hội thảo tổ chuyên môn
Bìa SKKN mẫu 1,2,3,4
Hướng dẫn nội dung viết tham luận về "công tác chủ nhiệm lớp" chuẩn bị cho Hội thảo cấp trường
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2012-2013
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2012 - 2013
Phân công chuyên môn (áp dụng từ ngày 20/8/2012)
THỜI KHOÁ BIỂU
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012.
Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên.
Hướng dẫn tổ chức rèn kỹ năng sống.
12