PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Trưởng ban biên tập: Trần Xuân Trai - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Phố Mao - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
Web: http://thcscamdien.camgiang.edu.vn - Email: thcscamdien@gmail.com
Đăng nhập