PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Mai Hương
   Sinh ngày: 01/11/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp huyện môn Điền kinh
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Huy Mạnh
   Sinh ngày: 12/10/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh 7
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Xuân An
   Sinh ngày: 20/04/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp huyện môn Hóa học 8
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Trọng Hoàng
   Sinh ngày: 18/01/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Hoàng Xá - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp huyện môn Tiếng Anh 8
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Trà My
   Sinh ngày: 29/10/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất cấp huyện môn Điền kinh, tham gia đội tuyển thi cấp tỉnh (dự bị)
   Năm học: 2018 - 2019
   Lương Hồng Phúc
   Sinh ngày: 25/09/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Hòa Tô - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp huyện môn Vật lí 8
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Thị Ánh
   Sinh ngày: 02/12/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp huyện môn Địa lí 9
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thuỳ Dung
   Sinh ngày: 02/03/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp huyện môn Toán 9
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thị Ngân
   Sinh ngày: 24/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì cấp huyện môn Sinh học 9
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Hồng Ngọc
   Sinh ngày: 06/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mậu Tài - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp huyện môn Ngữ văn 9
   Năm học: 2018 - 2019
1234567