Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TỔ TỰ NHIÊN
 


Lịch hội đồng Lịch chuyên môn   
Trưởng ban biên tập: Trần Xuân Trai - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Phố Mao - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương - ĐT:0320.3545.255
Web: http://thcscamdien.camgiang.edu.vn - Email:thcscamdien@gmail.com
2018 24 5 5/24/2018